Köpvillkor

Panel & list AB med org.nr:556720-0968 tillämpar ABM 07 med följande tillägg.

Köpvillkor som gäller vid onlineköp.

Försäljning sker endast till myndig person över 18 år. Genom att bekräfta köpet godkänner du Panel&List AB´s köpvillkor. När du bekräftat ditt köp, skickas en bekräftelse på din order till den e-postadress, som du angivit i kassan. Detta e-mail utgör information om innehållet i beställningen.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig förbehåller sig Panel&List AB rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning. Eventuella frågor kring din order hänvisar vi till vår Support. Panel&List AB förbehåller sig rätten att neka en order.

Falska beställningar
Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök, kommer Panel&List AB att polisanmäla.

Vi friskriver oss från eventuella felskrivningar eller felaktiga måttangivelser.

Betalningsvillkor
Betalning skall ske inom trettio (10) dagar efter fakturadatum. Vid längre betalningsvillkor ska detta regleras i skriftlig överenskommelse. Uppgörelse om kortare betalningsvillkor kan träffas vid enskild order. Betalningsvillkor gäller då enligt orderbekräftelse ifrån Panel & list.

Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta +8%.
För betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift på f.n. 60:-
Krav och inkassokostnader debiteras enligt gällande lag f.n. 180:-

Priser
Panel & list AB debiterar levererade varor enligt vid var tid gällande prislista. Om skriftligt avtal om pris och prisjusteringar saknas äger Panel & list AB rätt att fritt justera priserna. Priserna som anges i webbshopen är antingen pris/meter eller pris/styck.

Trävarornas tekniska egenskaper
Panel & list´s varor levereras som standard med en fuktkvot på mellan 8 och 12% vilket normalt lämpar sig för inomhusbruk. Köparen förutsätts vara medveten om att trävaror är ett hydroskopiskt byggmaterial vilket innebär att materialet påverkas av den omgivande miljön, bl.a. luftfuktighet, temperatur och ljus. Detta kan innebära att trävarorna kan krympa, svälla och ändra färg. Detta är inte ett fel i varan och berättigar inte till reklamation.

Trävarornas känslighet för omgivande miljö innebär att de bör förvaras torrt, svalt och mörkt. Förändringar i produkterna orsakade av felaktig förvaring berättigar inte till reklamation. Varor som levererats obehandlade skall utan dröjsmål efterbehandlas på det sätt som användningsområdet kräver.

Ytbehandlade varor är, om inget annat anges, avsedda för inomhusbruk och grundbehandlade. Färdig- och underhållsbehandling skall utföras med för ändamålet lämpliga produkter. Det åligger köparen att genom egna undersökningar och tester försäkra sig om att varorna lämpar sig för avsett ändamål.

Leveransvillkor
Webbordrar skickas i största möjliga mån ifrån vårt centallager i Örebro till kund och även för upphämtning i butiken. Leveranser sker tisdagar samt torsdagar. Så leveranstiden kan skilja ifrån orderbekräftelsen, vid förseningar meddelar vi kunden. Vid webborder där status är att det finns i butiken på Tomtebogatan och kunden vill hämta där så behövs ej order skapas utan man kan helt enkelt bara gå in i butiken och köpa över disk. Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev lagersaldo fel.

Slutförsäljning
Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och ev lagersaldo fel.

Specialtillverkning/ ej lagerförda produkter
På de artiklar som inte är prissatta och där ”begär offert” anges i anslutning till artikelbeskrivningen tillkommer en frakt på 1000:- inkl. moms även vid avhämtning på Tomtebogatan i Stockholm eller samarbetspartner/ utlämningsställe på annan ort.

Vid specialhyvling av list anpassad efter specifika önskemål tillkommer alltid en startkostnad för specialhyvling och en kostnad för anpassning av stål och verktyg, Stålkostnaden varierar beroende på listens utformning, bredd och tjocklek. Dessa kostnader kommer att framgå av offerten.

Vid Special/ ej lagerförda produkter är längre leveranstider då det ska tillverkas, men även där sker löpande kontakt med kunden om leveranstid.

Emballage
Om inget annat överenskommits packas gods i Panel & list´s standardemballage. Annan förpackningsstorlek och/eller emballage kan erbjudas efter överenskommelse.

Överleverans
Om inget angivits beträffande bunt/förpackning på beställningen äger Panel & list rätt att göra den överleverans som kan fordras för att leverans skall ske i lagerförd förpackning. I de fall exakta mängder, specificerade mått eller delar av förpackning beställts av lagerförda varor debiteras det antal buntdelningsavgifter a´ 379,50:- som krävs för att komma till rätt mängd. Panel & list förbehåller sig rätt att leverera upp till 10% över beställd mängd.

Ångerrätt/ öppet köp
Retur av varor  till Panel & list accepteras endast efter uppgörelse i varje enskilt fall. Om speciell överenskommelse om retur träffats skall bekräftelse på detta samt villkoren för denna meddelas skriftligen från Panel & list AB innan retur får ske.

- Panel & list förbehåller sig rätten att efter eget val återsända oaviserad retur till köparen på dennes bekostnad alternativt lämna utan åtgärd.

- Kopia på kvitto eller faktura bifogas.

- Återbetalningen sker senast 5 dagar efter att vi emottagit varan i retur.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen